Cartref

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar yr ail Nos Lun yn Festri Capel Tudweiliog neu Festri Capel Dinas neu Festri Capel Garfadryn am 7.30 y.h. ag eithrio Mis Awst (ni fydd cyfarfod yn cael ei gynnal).

Mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd.

Mae tair Ward yn cynrychiolir Cyngor sef Ward Tudweiliog, Ward Llaniestyn a Ward Llangwnnadl.